Hallo,

 

wij zijn Bjorn & Els Coussement- Van de Lisdonk, en wonen in Merksplas, België.

Vanaf het moment dat onze eerste reu bij ons in huis kwam, werd de Bull Terrier voor ons een alles overheersende passie! Met hun unieke uiterlijk, hun priemende ogen, hun clowneske gedrag, hun nooit aflatende liefde en trouw weten ze ieders hart binnnen de kortste keren te stelen.

Sinds 2013 fokken wij onder de naam Skylark's. Deze werd door Eddy & Frieda Van Waelderen- Govaerts in 1972 opgericht! Hiermee waren zij eigenlijk een beetje de pioniers van de Bull Terrier in België. Zij hebben ons destijds heel veel bijgebracht over het ras,  en staan ons ook nu nog steeds met raad en daad bij! Natuulijk was dit voor ons een grote eer om onder de naam Skylark’s in de toekomst te fokken!

Wij trachten steeds om bulletjes te fokken  met een evenwichtig, vrij karakter, die de ras standaard zo dicht mogelijk benaderen. Hierbij zullen we ook nooit de gezondheid uit het oog verliezen. Al onze honden worden, voor ze in de fokkerij ingezet worden, uitgebreid op hun gezondheid getest. Zo worden de nieren (UPC, PKD), Patella, en het hart (Doppler echo) getest. Dit zijn bij de Bull Terrier de meest voorkomende erfelijke aandoeningen. Volgens ons de enige manier om op termijn een gezonder ras te bekomen! Ook word hun DNA bepaald, en zijn ze aangekeurd, zoals opgelegd door Sint Hubertus!

Hebt u interesse in een pup van bij ons, of wil u graag eens nader kennis maken met het ras, dan ben je na afspraak, steeds welkom voor een vrijblijvend bezoekje!

Bjorn & Els

 

 

Hello,

we are Bjorn & Els Coussement- Van de Lisdonk, and live in Merksplas, Belgium.

From the moment our first male came into our house,  we were compeltely hooked up on the Bull Terrier. It became an overwhelming passion. With their unique appearance, those piercing eyes, their clownish behavior, their unfailing love and loayalty, they will win everyones heart within a second.

Since 2013 we breed under the Skylark’s affix.The name was founded in 1972 by Eddy & Frieda Van Waelderen- Govaerts. They were kind of pioneers of the Bull Terrier scene in Belgium. From the moment we met,they, passed all their knowledge on us. So, when they offerred to continue the Skylark’s affix in the future, we were  very delighted!

We strive to breed Bull Terriers with a well balanced, free character, as close to the breed standard as possible. Also we will never forget about health! All our dogs, will be medically checked on heriditary diseases before we use them in our breeding program. Kidneys (UPC PKD), patella and heart (Doppler echo).  We believe this is the only way to become an haelthier  breed in the near future! Also they will be DNA defined, and judged to be in order with Sint Hubertus!

If you’re interested in a puppy by us, or you like to know the breed a little more, you are allways welcome by appointment!

Bjorn & Els