Eind november zal Skylark's Painted Black gedekt worden! Pups worden verwacht eind januari! Voor meer info kan u steeds contact opnemen. Pups worden enkel toegezegd aan geschikte gezinnen!

At the end of November, we will mate Skylark's Painted Black. Pups expected at the end of January. For more info, you can allways contact us! Pups will only go to approved familys!