Eind november werd Skylark's Painted Black gedekt! Pups worden verwacht eind januari! Voor meer info kan u steeds contact opnemen. Pups worden enkel toegezegd aan geschikte gezinnen!

At the end of November, Skylark's Painted Black was mated. Pups expected at the end of January. For more info, you can allways contact us! Pups will only go to approved famillys!